TASC II - klasifikace tepenného postižení u ICHDK

Typ A

 • jedna stenóza délky ≤10cm
 • jeden uzávěr délky ≤5cm
 • Terapie: endovaskulární

 Typ B

 • vícečetné stenózy či uzávěry délky ≤5cm
 • jedna stenóza či uzávěr délky ≤15cm, který nepostihuje a. poplitea pod úrovní kloubní štěrbiny
 • jedna či více lézí a současně uzávěr tibiálních tepen (absence výtokového řečiště pro bypass)
 • těžce kalcifikovaný uzávěr délky ≤5cm
 • jedna stenóza a. poplitea
 • Terapie: endovaskulární

Typ C

 • vícečetné stenózy či uzávěry v délce >15cm bez ohledu na množství kalcifikací
 • rekurentní stenózy a uzávěry vyžadující další léčbu po dvou endovaskulárních intervencích
 • Terapie: chirurgická (je-li pacient únosný k operaci, jinak endovaskulární)

Typ D

 • chronický uzávěr a. femoralis communis nebo superficialis (>20cm, postihující i a. poplitea)
 • chronický uzávěr a. poplitea a proximální části bércových tepen (trifurkace)
 • Terapie: chirurgická