Poranění svalu - stupeň, grade

Grade I

elongace - stranové porovnání šíře a uspořádání sept

Grade II

částečná (parciální) ruptura, >5% šíře svalu, méně jak celá šíře svalu

Grade III

kompletní ruptura, celá šíře svalu