Nevaskulární bolest hlavy (ICHD-II)

Bolest hlavy v rámci idiopatické intrakraniální hypertenze

A. Progresívní bolest hlavy s nejméně 1 z následujích a splňující kritéria C až D:
► Denní výskyt
► Difúzní a/nebo konstatní (nepulsatilní) bolest
► Agravace kašlem nebo námahou

B. Intrakraniální hypertenze splňující následující kritéria:
► Neurologické vyšetření u vigilního pacienta je buď normální nebo ukazuje následující příznaky:
   - Edém papily
   - Rozšíření slepé skrvny
   - Defekt zorného pole (progrese bez léčby)
   - Paréza n.VI
► Zvýšený tlak CSF (>200mmH2O u neobézních a >250mmH2O u obézních pacientů) měřeno při lubální punkci vleže nebo při epidurální nebo intraventrikulární monitoraci tlaku.
► Normální chemické a buněčné složení CSF (možný i nízký obsah proteinu)
► Vyloučení intrakraniální patologie (včetně trombózy venózního sinu)
► Vyloučena metabolická, toxická či hormonální příčina intrakraniální hypertenze

C. Bolest se rozvíjí v úzké časové souvislosti se zvýšeným intrakraniálním tlakem

D. Bolest hlavy se zlepšuje po punkci CSF snižující tlak na 120-170mmH2O a ustupuje do 72 hodin při přetrvávající normalizace intrakraniálního tlaku

Bolest hlavy v rámci zvýšeného intrakraniálního tlaku nebo hydracefalu v důsledku neoplázie

A. Difúzní nepulzatilní bolest hlavy s ≥1 z následujících vlastností a splňující kritéria C až D:
► Spojená s nauzeou a/nebo zvracením
► Zhoršení při fyzické aktivitě a/nebo manévrech, které zvyšují intrakraniální tlak (např. Vlasalvův manévr, kašlání, kýchání)
► Vyskytuje se v atakách

B. Expanzivní intrakraniální tumor zobrazený na CT nebo MRI a způsobující hydrocefalus

C. Bolest hlavy se rozvíjí nebo zhoršuje v těsné časové souvislosti s hydrocefalem

D. Bolest se zlepšuje během 7 dní po chirurgickém odstranění či zmenšení objemu nádoru

Bolest připisovaná tumoru

A. Bolest hlavy s nejméně 1 z následujících vlastností a splňující kritéria C až D:
► Je progresívní
► Je lokalizovaná
► Horší ráno
► Zhoršená kašlem nebo v předklonu

B. Intrakraniální tumor na zobrazovacích metodách

C. Bolest hlavy se rozvíjí v časové (a obvykle i prostorové) souvislosti s tumorem

D. Bolest hlavy se zlepšuje během 7 dní po chirurgickém odstranění či zmenšení objemu tumoru nebo při léčbě kortikosteroidy

CSF = cerebospinální mok