ARDS

Stádium I - latentní:

dyspnoe, mírná hypoxie (hyperventilace vede k respirační alkalóze), na RTG neostré hily

Stádium II:

ortopnoe, těžká hypoxie, cyanóza, tachykardie, zmatenost, na RTG intersticiální plicní edém, snížená transparence

Stádium III - terminální:

respirační insuficience, extrémní hypoxie, šok, koma, na RTG splývavé stíny