CHADS - riziko CMP

Rizikové faktory:

  • nedávné zhoršení kardiální insuficience - 1b
  • hypertenze - 1b
  • věk 75 let a více - 1b
  • diabetes mellitus - 1b
  • TIA nebo CMP (cévní mozková příhoda) v anamnéze - 2b

 

CHADS - body CMP/1000 pacientů/rok
0 19
1 28
2 40
3 59
4 85
5 125
6 182