Mastopatie

Stupeň Popis
I. Jednoduchá mastopatie bez epiteliální proliferace
II. Mastopatie s epiteliální proliferací ale bez buněčných atypií
III. Mastopatie s atypickou epiteliální hyperplázií, bez známek určujících carcinoma in situ