Idiopatická intersticiální pneumonie (IIP)

Klinika
Klinická diagnóza IFP DIP RB-ILD AIP NSIP
Patologický vzor UIP DIP RB-ILD DAD NSIP
Vliv nikotinu ano ano ANO ne ne
Střední věk (let) 60 40 35 50 50
Začátek Pozvolný Pozvolný Pozvolný Akutní Pozvolný až akutní
Mortalita 70% 30% 0% 70% Nad 10%
Stední doba přežití 3 roky 12 let Normální 2 Měsíce Až 15 let
Odpověď na steroidy Malá Dobrá Dobrá Malá Dobrá
Možnost kompletní remise Ne Ano Ano Ano Ano
Bronchoalveolární laváž
Celkový počet buněk ↑↑ ↑↑  
Neutrofily ↑↑ Norm./↑ Norm./↑ ↑↑ ↑↑
Lymfocyty Norm. Norm./↑   ↑↑
Eosinofily Norm./↑ Norm./↑    
Alveolární makrofágy Norm., zlatá/žlutá pigmentace Norm., zlatá/žlutá pigmentace ↓↓ ↓↓
HRCT
Lokalizace Periferní, bazální, subpleurální Periferní, bazální Difúzní Difúzní Perferní, bazální, subpleurální
Retikulární kresba Ano Ano (čáry) Ne Ne Možné
Nodulární kresba Ne Ne Cetrilobulární Ne Ne
Opacity typu mléčné sklo Ne Ano Skvrnité Ano Ano
Konsolidace Ne Ne Ne ANO Ano
Trakční bronchiektázie Ano Ne Ne Pozdní ?

ATS = American Thracis Society, ERS = European Respiratory Society

IPF = Idiopatická Plicní Fibróza
UIP = Usual Interstitial Pneumonia
DIP = Deskvamativní intersticiální pneumónie
RB-ILD = Respiratory Bronchiolitis Interstitial Lung Disease
AIP = Akutní Intersticiální Pneumónie (Hamman Rich)
DAD = Difúzní alveolární poškození
NSIP = Nespecifická Intersticiální Pneumónie