EKG Holter

Klasifikace supraventrikulárních arytmií

Kleiger et al. 1974

Třída Charakteristika
S0 Žádná SVES
S1 Unifokální ojedinělé SVES
S2 Unifokální >10 SVES
S3 Multifokální SVES
S4 Párové SVES
S5 Fibrilace síní
S6 Multifokální síňová tachykardie

SVES = supraventrikulární extrasystola

Klasifikace komorových arytmií

Lown 1971

Třída Charakteristika
0 Žádné KES
1 Ojedinělé KES (<30 KES/hod)
2 Časté KES (>30 KES/hod)
3a Multifokální KES
3b Bigeminie, trigeminie
4a Párové KES
4b Komorová tachykardie
S R/T fenomén

KES = komorová extrasystola