Karnofského skóre

Karnofského skóre (Karnofsky score) hodnotí celkový stav pacienta. Používá se zejména u onkologických pacientů. V klinických studiích se používá pro hodnocení kvality života. Škála probíhá od 0 (smrt) do 100 (perfektní stav). Škála je odstupňovaná v intervalu 10 bodů (či procent), podle stavu pacienta je ale možno volit i čísla mezi.

% Popis
100% Normální stav, bze obtíží, bez známek onemocnění
90% Schopen normální aktivity, velmi málo symptomů
80% Schopen normální aktivity s mírnými obtížemi, symptomy
70% Soběstačný, neschopen normáních aktivit či práce
60% Občas vyžaduje pomoc, zvládá většinu osobních potřeb
50% Často potřebuje pomoc, často vyžaduje lékařskou léči
40% Invalidita, vyžaduje speciální péči a pomoc
30% Těžká invalidita, indikace k přijetí do nemocnice
20% Těžce nemocný, potřeba urgentní hospitalizace, vyžaduje podpůrná opatření a léčbu
10% Moribundní, rapidně progredující fatální onemocnění
0% Smrt