ICHDK - odhad stupně stenózy dle rychlosti proudění

Zúžení lumen o Vs/Vp Popis
0-49% <2 Trifázická křivka, rozšíření spektra, zvýšení enddiastolické rychlosti při stenózách blížících se 49%.
50-74% ≥2 Bifázická či monofázická křivka, zvýšení enddiastolické rychlosti a rozšíření spektra. Narušení a útlum toku distálně od stenózy.
75-99% ≥4 Obvykle již jen monofázická křivka s výrazným zvýšením enddiastolické rychlosti; výrazně narušený tok (turbulence), rozšíření spektra a útlum toku distálně od stenózy.
Okluze Bez toku Vysokoodporová křivka proximálně od stenózy.