Migréna (IHS)

Migréna bez aury

A. Nejméně 5 atak musí splňovat B až D

B. Bolest hlavy trvá bez léčby 4–72 hodin

C. Bolest lze charakterizovat alespoň 2 z následujících příznaků:
► Unilaterální lokalizace
► Je pulzující
► Střední až těžká intenzita
► Zhoršení při fyzické námaze

D. Bolest je provázena nejméně jedním z těchto příznaků:
► Nauzea a/nebo zvracení
► Fotofobie a/nebo fonofobie

Migréna s aurou

A. Nejméně 2 ataky splňují B

B. Alespoň 3 z následujících charakteristik:
► Reverzibilní aura, která je příznakem fokální mozkové, kortikální či kmenové dysfunkce
► Alespoň 1 příznak aury se rozvíjí déle než 4 min.
► Žádný symptom aury netrvá déle než 60 min.
► Bolest následuje do 60 min. po auře