Bronchogenní karcinom (HOLOYE)

Stádium Popis
A: Limited disease jednostranné postižení, bez větší obstrukce, bez postižení v. cava, bez parézy n. recurrens
B: Extensive disease oboustranné postižení, pleurální výpotek, atelektáza, infiltrace v. cava, paréza n. recurrens
C: Extratorakální rozšíření postižení supraklavikulárních lymfatických uzlin, vzdálené metastázy