Epiphyseální poranění (Aitken, Salter, Harris)

Aitken Salter Popis
0 I Epiphyseolýza bez fraktury
I II Částečná epiphyseolýza s frakturou metafýzy - odštěpení metafyzárního fragmentu
II III Částečná epiphyseolýza s frakturou metafýzy - fraktura epifyzární růstové chrupavky
III IV Fraktura napříč epifýzou a metafýzou
IV V Axiální zhmoždění epifyzární štěrbiny, tzv. "crush injury"