Nekróza hlavice femuru (Ficat & Arlet)

Stádium Popis
0 Preklinické stádium, normální RTG a MRI nález
1 Pre-radiologické stádium, bolest, normální RTG, časné změny na MRI
2 Skleróza na RTG, kongruence hlavičky
3 Oploštění hlavice se srpkovitým projasněním (Crescent sign)
4 Sekundární degenerativní změny