Diabetes mellitus

1.Symptomy diabetu mellitu a příležitostná plazmatická glukóza ≥11.1 mmol/L
-  Příležitostná = kdykoliv, bez ohledu na čas
-  Klasické symptomy diabetu jsou polyurie, polydipsie a neobjasněný váhový úbytek

nebo

2.Glukóza nalačno ≥7.0 mmol/L
-  Nalačno = bez kalorického příjmu po ≥8 hodin

nebo

3.OGTT (orální glukózový toleranční test): 2-hodinová hodnota ≥11.1 mmol/L