Vlastnosti srdečních šelestů

Hlasitost

 • 1/6: obtížně slyšitelný šelest
 • 2/6: tichý, ale okamžitě slyšitelný šelest
 • 3/6: hlasitý, bez víru
 • 4/6: hlasitý, s vírem
 • 5/6: slyšitelný již po přiložení hrany fonendoskopu na kůži
 • 6/6: slyšitelný bez fonendoskopu

Punctum maximum, šíření

Frekvence

 • vysokofrekvenční
 • nízkofrekvenční

Vztah k srdečním ozvám

Průběh šelestu

 • decrescendový
 • crescendový
 • vřetenovitý (crescendo-decrescendový)
 • kontinuální