Kesonová nemoc (nemoc z dekomprese)

Typ I

Postižení muskuloskeletálních, lymfatických a kožních tkání, často doprovázeno únavou

Typ II

Postižení nervového systému (centrálního nebo periferního), kardovaskulárního, respiračního systému, sluchového a rovnovážného systému, šok

Typ III

syndrom, kde příznaky progredují do poškození míchy, které může být refraktérní na rekompresi