Angina pectoris (CCS)

Třída I:

Běžná fyzická aktivita, jako je chůze po rovině nebo stoupání do schodů, nepůsobí anginu pectoris. Angina je přítomna při namáhavém nebo rychlém nebo protrahovaném výkonu při práci nebo rekreaci.

Třída II:

Lehké omezení běžné aktivity. Rychlá chůze po rovině nebo rychlé stoupání do schodů, chůze do kopce, chůze po rovině nebo do schodů po jídle, v zimě, ve větru nebo při emocionálním stresu nebo jen několik hodin po probuzení. Chůze více než dva bloky po rovině nebo stoupání po více než dvou křídlech běžných schodů normálním tempem za normálních podmínek.

Třída III:

Výrazná limitace běžné fyzické aktivity. Chůze jeden až dva bloky po rovině nebo stoupání o více než jedno křídlo běžných schodů za normálních podmínek.

Třída IV:

Neschopnost provádět jakoukoliv fyzickou aktivitu bez potíží, angina pectoris může být přítomna i v klidu.