Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity

Parametr Hodnota
Věk let
Průměr SPN mm
Okraj
Anamnéza maligního onemocnění
Nikotinismus
Lokalizace

Pravděpodobnost = ex/(1 + ex),
kde x = -6.8272 + (0.0391 * věk) + (0.7917 * (ex)kuřák) + (1.3388 * anamnéza maligního onemocnění) + (0.1274 * průměr uzlu) + (1.0407 * přítomnost spikulací) + (0.7838 * lokalizace v horním laloku).

Pozn: rovnici nelze použít u pacientů, kteří během posledních 5 let měli (mají) maligní onemoncnění či mají diagnózu tumoru plic.