Aseptická nekróza lunáta - m. Kienbock (Lichtman)

Stupeň Popis
1 Normální RTG, změny na MRI
2 Sklerotizace os lunatum, není kolaps
3(a) Kolaps lunáta, bez kolapsu karpu
3(b) Kolaps lunáta s kolapsem karpu
4 Arthróza