Dotazník soběstačnosti DAD-CZ

Bližší charakteristika dotazníku:

  • rozsah postižení: mírná až těžká demence
  • délka vyplnění: 5-10 minut
  • hodnocení pečovateli: dobrý
  • způsob hodnocení: dichotomické - Ano/Ne
  • položek: 40
  • možnost odpovědi nelze určit: ano

Odkaz na stránku dotazníku

Bartoš A, Martínek P, Buček A, Řípová D. Dotazník soběstačnosti DAD-CZ – česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Neurol pro praxi 2009; 10(5): 320–323