Subarachnoidální krvácení (Fisher) dle CT

Stupeň Vzhled krvácení na CT
1 Není patrné
2 Šíře do 1mm
3 Šíře nad 1mm
4 Jakákoliv šíře s intraventrikulárním krvácením či rozšíření do parenchymu