Disekce aorty

Dle lokalizace (Stanford)

Proximální typ (A): aortální oblouk včetně ascendentní aorty

Distální typ (B): distálně od aortálního oblouku - descendentní aorta

Patogenetické hledisko (European Task Force)

1. Klasická disekce aorty

2. Intramurální hematom

3. Lokalizovaná, ohraničená disekce s excentrickým klenutím

4. Ruptura plaku s aortální disekcí nebo ruptura aorty

5. Traumatická disekce aorty, iatrogenní disekce aorty