Glomerulární filtrace - odhad (CKD-EPI)

GFR= 141 x min(kreatinin / 88.4 / konst,1)α x max(kreatinin / 88.4 / konst, 1)-1.209 x 0.993věk [x 1.018 u žen]
• konst. muži: 0.9, ženy 0.7
• α muži: -0.411, ženy: -0.329

Kreatinin [µmol/L]
Věk [let]
Pohlaví      
  [mL/min/1.73m2]