TIMI - průtok koronární tepnou

Stupeň Popis
0 Kompletní okluze infarktové tepny
1 Průnik části kontrastní látky za stenózu, ale bez perfúze distálního řečiště tepny
2 Perfúze celého řečistě infarktové tepny včetně distálních částí řečiště, zpomalený průtok v porovnání s normální tepnou
3 Kompletní perfúze infarktové tepny s normálním tokem