Abúzus alkoholu

1. Maladaptivní vzorec nadužívání alkoholu vedoucí ke klinicky významnému zhoršení či strádání, které se pojevují alespoň jedním z následujících a vysktytují se během období 12ti měsíců:

► Opakované užívání alkoholu vedoucí k selhání v práci, škole nebo doma (např. opakované absence nebo zhoršený pracovní výkon ve vztahu k abúzu látky, vyloučení ze školy, zanedbávání dětí nebo domácnosti)

► Opakované užívání alkoholu v situacích, které jsou nebezpečné (např. řízení auta, ovlávání přístroje)

► Opakované problémy se zákonem v důsleku užívání alkoholu (např. zatčení pro výtržnictví)

► Ustavičné užívání alkoholu i přes přetrvávající, opakované problémy ve společnosti nebo v mezilidských vztazích, které jsou vyvolané nebo zhoršené v důsledku užívání alkoholu (hádky s manželkou, fyzické střety)

2. Tyto symptomy ještě nesplňovaly kritéria pro závislost na alkoholu