Akutní renální dysfunkce

Stádium GFR Diuréza
Riziko 1.5 x zvýšení kreatininu nebo snížení GFR > 25% < 0.5 ml/kg/h x 6 hodin
Poškození 2 x zvýšení kreatininu nebo snížení GFR > 50% < 0.5 ml/kg/h x 12 hodin
Selhání 3 x zvýšení kreatininu nebo snížení GFR > 75% < 0.3 ml/kg/h x 24 hodin nebo anurie x 12 hodin
Ztráta Přetrvávající akutní renální insuficience - úplná ztráta funkce ledvin > 4 týdny
ESKD End Stage Kidney Disease > 3 měsíce


GFR = glomerulární filtrace
ESKD = End Stage Kidney Disease - Konečné stádium onemocnění ledvin