Revidovaná Vídeňská klasifikace gastrointestinálních neoplázií

Kategorie Popis Léčba
1 Bez průkazu neoplázie Ev. kontrolní vyšetření
2 Nelze určit, zda je neoplázie přítomna Kontrola
3 Slizniční low-grade neoplázie (low-grade adenom nebo dysplázie) Endoskopická léčba nebo kontrola
4 Slizniční high-grade dysplázie Endoskopická nebo chirurgická léčba
4.1 High-grade adenom nebo dysplázie
4.2 Neinvazivní karcinom (in situ)
4.3 Podezření na invazivní karcinom
4.4 Slizniční (intramukosální) karcinom
5 Invaze pod sliznici (submukóza a dále) Chirurgická léčba