Fraktura pánve (Mueller)

Typy dle Muellera

Typ I: Stabilní poranění pánevního kruhu

Jednostranná přední fraktura pánevního kruhu nebo nedislokovaná motýlovitá fraktura nebo uvolnění symfýzy

Typ II: Nestabilní inkompletní poranění pánevního kruhu

Oboustranná dislokovaná fraktura pánevního kruhu s/bez roztržení symfýzy nebo roztržení symfýzy a jednostranná přední fraktura pánevního kruhu

Typ III: Nestabilní kompletní fraktura pánevního kruhu

Fraktura přední a zadní části pánevního kruhu na jedné straně (Malgaigne) nebo zadní fraktura pánevního kruhu a roztržení symfýzy nebo přední fraktura pánevního kruhu a ruptura ileosakrálního skloubení nebo roztržení symfýzy a ileosakrálního kloubu (úplná luxace pánve)

AO klasifikace

Typ A

Zachována stabilita zadního pánevního kruhu, stabilní pro vertikální zátěž (např. fraktury okrajů , fraktury přeního pánevního kruhu)

Typ B

Snížená stabilita zadního pánevního kruhu, rotační nestabilita jedné strany pánve, asymetrie pánevního kruhu, zachována stabilita pro vertikální zátěž (např. jednostranná fraktura os sakrum / ruptura ileosakrálního skloubení společně s frakturou předního pánevního kruhu)

Typ C

Kompletní nestabilita zadního pánevního kruhu, rotační estabilita jedné strany pánve, asymetrie pánevního kruhu, nestabilita pro vertikální zátěž (např. oboustranná ruptura ileosakrálního skloubení společně s frakturou předního pánevního kruhu)