Poranění sakroiliakálního skloubení

První stupeň

Distroze sakroiliakálních ligament se zachovalou šíří kloubní štěrbiny, vakuový fenomén

Druhý stupeň

Ruptura předního sakroiliakálního ligamenta s ventrálním rozšířením kloubní štěrbiny

Třetí stupeň

Jednostranná dislokace SI kloubu s rupturou všech sakroiliakálních ligament a kompletním oddělením sakra a kosti kyčelní

Čtvrtý stupeň

Oboustranné poranění třetího stupně