Dupytrenova kontraktura (Iselin)

Stádium 0

Bez indurace, uzlíků, bez omezení funkce ruky

Stádium I

Uzlíky, pruhy s počínajícím omezením extenze v karpometafalengeáních kloubech

Stádium II

Kontraktura karpometafalengeáních kloubů do 30 st., počínající omezení extenze v proximálních interfalangeálních kloubech

Stádium III

Kontraktury jednotlivých kloubů, v jednom kloubu více jak 30 st.

Stádium IV

Extrémní flekční fraktura, drápovitá ruka, poruchy čití a perfúze