Cévní mozková příhoda

St.I Asymptomatická stenóza
St.II Tranzitorní ischemická atakta (TIA) - krátkodobý reverzibilní neurologický výpadek, který do 24 hodin kompletně vymizí
St.III Prolongovaný reverzibilní ischemický neurologický deficit (PRIND) - Kompletní restituce neurologického výpadku trvá více jak 24 hodin
St.IV Kompletní infarkt - neurologický deficit se urovná buď částečně nebo vůbec