Standardizovaný systém hodnocení - BI-RADS (mamografie)

Kategorie Popis
0 potřeba dalšího vyšetřování
1 normální - nic (jen samovyšetřování a pravidelná kontrola)
2 benigní - nic (jen samovyšetřování a pravidelná kontrola)
3 pravděpodobně benigní - mammografická kontrola za 6 měsíců
4 podezřelý nález - punkční biopsie
5 maligní charakter - individuální postup, obvykle punkční biopsie a operace