Spinální meningeální cysty (Nabors)

Typ I

Spinální extradurální meningeální cysty bez vláken spinálního nervu

Typ Ia

Extradurální meningeální cysty

Typ Ib

Okultní intrasakrální meningocoele

Typ II

Spinální extradurální meningeální cysty s vlákny spinálního nervu

Typ III

Spinální intradurální meningeální cysty (meningeální divertikly)