Mallampati - klasifikace přehlednosti faryngu

Klasifikace Popis
1 je vidět měkké patro, uvula, hltan, přední i zadní lůžko tonzil
2 je vidět měkké patro a uvula
3 je vidět měkké patro a kořen uvuly
4 nen vidět ani celé měkké patro