Alberta Stroke Programe Early CT Score (ASPECTS)

Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS) je 10 bodové kvantitativní topografické hodnocení CT u pacientů s okluzí a. cerebri media (ACM). Hodnotí se segmenty zásobované a. cerebri media. Je-li v dané oblasti známka ischémie (infarktu), odečte se jeden bod z počátečního skóre 10.

  • caudatum
  • putamen
  • capsula interna
  • insulární kůra
  • M1: "přední kortex ACM" - frontální operculum
  • M2: "ACM kortex laterálně od insulárního lemu" - přední temporální lalok
  • M3: "zadní kortex ACM" - zadní temporální lalok
  • M4: "přední teritorium ACM nad M1 bezprostředně nad M1"
  • M5: "laterální teritorium ACM bezprostředně nad M2"
  • M6: "zadní territorium ACM bezprostředně nad M3"

M1 až M3 jsou ve výši bazálních ganglií, M4 až M6 ve výši postranních komor bezprostředně nad bazálními ganglii.

Skóre 7 a méně predikuje horší funkční postižení 3 měsíce po iktu stejně jako riziko symptomatické hemorhagie.