Stenóza tepenné náhrady (graftu) dle USG

Stenóza Kritéria dle spektrálního Doppleru
<50% Poměr PSV <2
50 až 70% Poměr PSV 2 až 3, rozšíření spektra a turbulence těsně za stenózou, křivka se stává monofázickou
70 až 90% Poměr PSV >3, výrazné turbulence distálně za stenózou, křivka může být monofázická
Okluse Bez detekovatelného signálu toku

PSV: peak systolic value, amplituda rychlosti toku.
Poměr PSV: poměr PSV před stenózou a v oblasti stenózy.