SAPS II

Proměnná Hodnota
Typ příjmu
Chronická onemocnění
Glasgow Coma Scale
Věk
Systolický krevní tlak
Srdeční frekvence
Tělesná teplota
PaO2/FIO2(mmHg) - je-li pacient ventilován či na CPAP
Diuréza
Urea v séru
Leukocyty
Draslík (K) v séru
Natrium (Na) v séru
HCO3-
Bilirubin v séru
SAPS II skóre 0
Odhadovaná mortalita 0%

Poznámky: Parametry se týkají prvních 24 hodin po přijetí na jednotku intenzívní péče (JIP)

Věk: věk při posledních narozeninách pacienta

Srdeční frekvence: použije se nejhorší hodnota za posledních 24 hodin.

Systolický krevní tlak: použije se nejhorší hodnosta za posledních 24 hodin.

Tělesná teplota: nejvyšší teplota.

PaO2/FiO2: pokud je pacient ventilován. Použije se nejnižší hodnota  poměru.

Diuréza: pokud je pacient na JIP méně než 24 hodin, je nutno diuréza přepočítat na 24 hodin

Urea v séru: použije se nejvyšší hodnota

Leukocyty: použije se nejhorší hodnota (nejvyšší či nejnižší)

Draslík v séru: použije se nejhorší hodnota (nejvyšší či nejnižší)

Natrium v séru: použije se nejhorší hodnota (nejvyšší či nejnižší)

Sérový HCO3-: použije se nejnižší hodnota

Glasgow Coma Scale: použije se nejnižší hodnota. Pokud je pacient sedován, použije se odhadovaná hodnota GCS před sedací.

AIDS: uvažuje se, pokud je u HIV pozitivního klinická symptomatika jako např. pneumocystová pneumónie, Kaposiho sarkom, lymfom, tuberkulóza, toxoplazmová infekce atd.

Hematologická malignita: lymfom, akutní leukémie nebo mnohočetný myelom

Metastatické nádorové onemocnění: prokázané metastázy - chirurgicky, CT či jiná metoda