Poranění uretry (Goldman)

Typ I

Zadní uretra je napjatá, elongovaná, ale intaktní. Prostata a hrot močového měchýře jsou dislokované kraniálně kvůli poranění puboprostatických vazů a s tím spojeným hematonem.

Typ II

Porušení uretry nad diaphragma urogenitale v prostatickém segmentu. Pars membranacea je intaktní.

Typ III

Porušení uretry sahá až k bublózní části uretry a/nebo porušení diaphragma urogenitale

Typ IV

Poranění krčku močového měchýře s přesahem na proximální uretru

Typ IVA

Poranění baze močového měchýře s extravazací periuretrálně, která budí dojem typu IV.

Typ V

Částečné či kompletní poranění pouze uretry.

Goldman SM, Sandler CM, Corriere JN, McGuire EJ. Blunt urethral trauma: a unified, anatomical mechanical classification. J Urol 1997; 157:85-89.