Docházka - vyplňování

Vyplňování docházky:

  • Svátek: nechat 8hodin
  • Dovolená: odpr. 0h, neodp. 8h
  • Placené volno: 0h, 8h neodp., dát pracovní cesta
  • Doplnit: Fond pracovní doby dle plánovacího kalendáře
  • Převod NV by měl vyjít 0 (není-li služba poslední den).

Služby:

  • Všední den: 15h, další den NV: odp 0h, čerpání NV 8h
  • So a Ne: 23h, Pá a So není NV, Ne: v pondělí 0h a čerpání NV 8h