MRI

CTRL-U: otevřít.

CTRL-Q: zavřít.

SHIFT-F8: zájmová oblast.

SHIFT-A: ve všech seq. zobrazit.

Shift-F8: vybrat M (dle orgánu) => liver.

Zobrazení A/B pro porovnání staršího / nového vyšetření.

PSANÍ ZPRÁVY:.

Podepsat poučení pacienta.

CTRL-M: název vyšetření.

CTRL-P: dg.

CTRL-T: předvolené texty uživatele.

F6: starší nálezy / aktuální nález, CTRL-PgUp.

CTRL-P: tisk.

CTRL-E: otevřít nález.

CTRL-Enter: uložit/neuložit nález.

číselná dg. - seznam dg. skupin na papíře (podle nich lze hledat), 1.7.1 je RS.