Vítejte

Na tomto webu naleznete:

• Lékařské klasifikace
• Diagnostická kritéria
• Lékařské kalkulačky
 
Více o webu se dozvíte zde

Zobrazit podle oborů:

Nejoblíbenější stránky webu:

 

NadpisPodtitul
Hluboká žilní trombóza Wellsova kritéria pro predikci hluboké žilní trombózy
Fraktury - postižení měkkých tkání (TSCHERNE, OESTERN) Typy
Non-Hodgkinův lymfom Klasifikace Non-Hodgkinových lymfomů
Astma Klasifikace astmatu podle GINA (Global Initiative for Asthma)
Ideální tělesná hmotnost Odhad ideální tělesné hmotnosti
Nekrotizující enterokolitida Modifikované hodnocení stádia nekrotizující enterokolitidy podle Bella
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Primární biliární cirhóza Klasifikace dle Ludwiga et al.
Atlantoaxiální rotační subluxace (Fielding) Fielding classification scheme for atlantoaxial rotatory fixation
Glomerulární filtrace - odhad (Cockroft-Gault) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce Cockcrofta-Gaulta
Streptokoková faryngitida Streptokoková faryngitida
Nestabilní angina pectoris Braunwaldova klasifikace nestabilní anginy pectoris
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Grawitzův tumor - klinický staging Staging renálního adenokarcinomu
Luxace kyčelního kloubu Typy
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty