Vítejte

Na tomto webu naleznete:

• Lékařské klasifikace
• Diagnostická kritéria
• Lékařské kalkulačky
 
Více o webu se dozvíte zde

Zobrazit podle oborů:

Nejoblíbenější stránky webu:

 

NadpisPodtitul
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Hyperlipidémie Klasifikace dle Federicksona
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
Acidobazická rovnováha Poruchy a jejich kompenzace
Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom - prognostický skór
Fraktura obličejové části lebky (LeFort)
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
ABCD stádia kardiální insuficience American Heart Association (AHA) 2001
Plicní embólie Stupeň tíže plicní embólie
Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity Logistická regrese
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Bromage score (spinální anestézie) Hloubka motorické blokády při spinální anestézii
Vlastnosti srdečních šelestů
Antifosfolipidový syndrom Kritéria pro antifosfolipidový syndrom (APS)
Fraktura pánve (Mueller) Typy
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Luxace kyčelního kloubu Typy
Nestabilní angina pectoris Braunwaldova klasifikace nestabilní anginy pectoris
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana