Vítejte

Na tomto webu naleznete:

• Lékařské klasifikace
• Diagnostická kritéria
• Lékařské kalkulačky
 
Více o webu se dozvíte zde

Zobrazit podle oborů:

Nejoblíbenější stránky webu:

 

NadpisPodtitul
Hluboká žilní trombóza Wellsova kritéria pro predikci hluboké žilní trombózy
Fraktury - postižení měkkých tkání (TSCHERNE, OESTERN) Typy
Non-Hodgkinův lymfom Klasifikace Non-Hodgkinových lymfomů
Astma Klasifikace astmatu podle GINA (Global Initiative for Asthma)
Ideální tělesná hmotnost Odhad ideální tělesné hmotnosti
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana
Glomerulární filtrace - odhad (Cockroft-Gault) Odhad glomeruální filtrace dle vzorce Cockcrofta-Gaulta
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Nekrotizující enterokolitida Modifikované hodnocení stádia nekrotizující enterokolitidy podle Bella
Atlantoaxiální rotační subluxace (Fielding) Fielding classification scheme for atlantoaxial rotatory fixation
Primární biliární cirhóza Klasifikace dle Ludwiga et al.
Nestabilní angina pectoris Braunwaldova klasifikace nestabilní anginy pectoris
Luxace kyčelního kloubu Typy
Grawitzův tumor - klinický staging Staging renálního adenokarcinomu
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Streptokoková faryngitida Streptokoková faryngitida
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody