Vítejte

Na tomto webu naleznete:

• Lékařské klasifikace
• Diagnostická kritéria
• Lékařské kalkulačky
 
Více o webu se dozvíte zde

Zobrazit podle oborů:

Nejoblíbenější stránky webu:

 

NadpisPodtitul
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Fraktura obličejové části lebky (LeFort)
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
Acidobazická rovnováha Poruchy a jejich kompenzace
Hyperlipidémie Klasifikace dle Federicksona
ABCD stádia kardiální insuficience American Heart Association (AHA) 2001
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom - prognostický skór
Plicní embólie Stupeň tíže plicní embólie
Bromage score (spinální anestézie) Hloubka motorické blokády při spinální anestézii
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
Fraktura dens axis (Anderson & D'Alonzo) Typy fraktur dentu C2
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Luxace kyčelního kloubu Typy
Fraktura pánve (Mueller) Typy
Vlastnosti srdečních šelestů
Antifosfolipidový syndrom Kritéria pro antifosfolipidový syndrom (APS)
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana