Vítejte

Na tomto webu naleznete:

• Lékařské klasifikace
• Diagnostická kritéria
• Lékařské kalkulačky
 
Více o webu se dozvíte zde

Zobrazit podle oborů:

Nejoblíbenější stránky webu:

 

NadpisPodtitul
Dotazník soběstačnosti DAD-CZ AD Centrum PCP LF3 UK
Flatus Neoficiální klasifikace flatů
Fraktura obličejové části lebky (LeFort)
Plicní embolie Wellsova kritéria pro predikci plicní embolie
Acidobazická rovnováha Poruchy a jejich kompenzace
ABCD stádia kardiální insuficience American Heart Association (AHA) 2001
Bromage score (spinální anestézie) Hloubka motorické blokády při spinální anestézii
Hyperlipidémie Klasifikace dle Federicksona
Tělesná teplota Typy teploty (febrilie)
Plicní embólie Stupeň tíže plicní embólie
CHADS - riziko CMP Riziko embolické cévní mozkové příhody
Fraktura dens axis (Anderson & D'Alonzo) Typy fraktur dentu C2
Disekce aorty Klasifikace typů disekce aorty
Myelodysplastický syndrom Myelodysplastický syndrom - prognostický skór
Ischemická choroba dolních končetin ICHDK - dělení dle etáží
Luxace kyčelního kloubu Typy
Fraktura pánve (Mueller) Typy
Fraktury distálního radia (Frykman) Typy fraktur distálního radia dle Frykmana
Plicní embolie (Wells score) Wellsovo skóre - pravděpodobnost plicní embolie
Akutní laryngitida (Downes) Klinické hodnocení příznaků při akutní subglotické laryngitidě (skóre dle Downese)